Эцэг, эх, багш нарт зориулсан сонин
“2003 оноос эхлэн гарч байгаа”
“Боловсролын мэдээ”
18+
Архив Видео Гэрэл зураг Редакци Захиалга Холбоо барих

“Боловсролын мэдээ” цахим сонины үүсгэн байгуулагч – Александр Адамский

Редакция

“Боловсролын мэдээ” сонины ерөнхий эрхлэгч – Александр Адамский

Ерөнхий эрхлэгчийн орлогч – Алла Антонова

Хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга – Олеся Салунова

Монгол хувилбарын эрхлэгч –  Татьяна Будаева

Үсэг үрэгч /шивэгч/ – Светлана Пономарева


Холбоо барих

Утас: (495) 988-86-58, 8(916)791-39-44
E-mail: gazeta@eurekanet.ru

Хаяг: 117393, Москва хот, Щербаковская гудамж, б. 53, байр 17, офис 207